کتاب اتروسکان که به دست میکا والتاری نگاشته و توسط غلامحسین اعرابی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر کوثر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و شصت صفحه است.کتاب اتروسکان آخرین رب النوع خاکی یکی دیگر از داستانهای بسیار جالب تاریخی از میکا والتاری می باشد که اتفاقات آن در حدود سال چهارصد و هشتاد قبل از میلاد رخ داده است . این داستان اثر دگرگونی روحی و اکتشافات مرد جوانی به اسم ترمس را در مسیر مسافرتهای او نقل می نماید. سفرهایی که پر از اتفاق در یونان به جزیره سیسیل و عاقبت به روم و در آخر به توسکانی می باشد .مکانی که به نامیرا بودن خویش و وظیفه هایی که در آینده به کول دارد پی می برد.والتاری از شیوه و روش تحولات شخصیت نخست اثرش تاریخ و فلسفه را در هم آمیخته و معانی از این دست را بسیار ظریف و استادانه در تار و پود اتفاقات گره زده است . در این بین ستایش کردن میکا والتاری از ایرانیان و داریوش هخامنشی آن هم از زبان ترمس یونانی در حقیقت هر مطالعه کننده ی ایرانی را به شوق می آورد . برای خرید کتاب اتروسکان به لینک موجود مراجعه نمایید.

اتروسکان

دانلود کتاب اتروسکان