کتاب میکاییل پزشک سلطان سلیم که به دست میکا والتاری نگاشته و توسط شهلا انسانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر کوثر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و دو صفحه است.میکاییل فرد مهم و اصلی این داستان زیبا و جالب تاریخی می باشد که در زمان نادانی و جهل و تیره روزی اروپاییها همسر خویش را به موجب جادوگری از دست داده است و او را داخل شعله های آتش سوزانده اند.او با خود تصمیم گرفته که به مشرق زمین سفر نماید تا خویش را از محیط و فضای حال حاضر رها سازد. او که خویش داستانگوی این قصه و اتفاقات است با کشتی می رود و راهی می شود . اول به دربار حاکم فاسد الجزایر و عاقبت به دربار سلطان سلیم که از شاهان عثمانی بود داخل می شود . برای خرید کتاب میکاییل پزشک سلطان سلیم به لینک موجود مراجعه نمایید.

میکاییل پزشک سلطان سلیم

دانلود کتاب میکاییل پزشک سلطان سلیم