کتاب فرزند روم که به دست میکا والتاری نگاشته و توسط هادی عادل پور ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر نوین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و دو صفحه است.اثر فرزند روم نوشته میکا والتاری نمی باشد بلکه ترجمه ای است از اثری به اسم دزد دریایی رومی که نوشته ی جان وی. دی. ساوتورث است. و آن که برای چه انتشار کننده یا ترجمه کننده ی محترم این اثر را با اسم میکا والتاری مورد ترجمه قرار داده است هنوز نامشخص است.در زمانی که مارکوس یکی از نجیب زاده های رومی با یار و دوست خود گالوس واسه ی استراحت کردن از کشتی به ساحل رفته بودند مانع از دزدیده شدن مارسیا دختر بسیار زیبای فرمانده رومی که به دست برده داران زن بوده می شوند. ولی در ادامه کشتی آنها مقابل حملات دزدان دریایی قرار گرفته و آنها زندانی می گردند و پدر مارسیا از دنیا می رود و مارکوس واسه ی نگهداری کردن از مارسیا به دورغ ادعا می کند که مارسیا زن او می باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرزند روم تماس بگیرید.

فرزند روم

دانلود کتاب فرزند روم