کتاب طعمه که به دست مایکل کرایتون نگاشته و توسط قاسم کیانی مقدم ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر امید مهر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سی و دو صفحه است.مایکل کرایتون در اثری تازه و مهیج از یک طاعون ماشینی و کوشش چندین اندیشمند واسه ی توقف نمودن آن صحبت می کند . داخل بیابان نوادا یک آزمایشگاه پژوهش و تحقیقاتی دچار مشکلات و گرفتاری سختی شده است. ابری که از نانوذره‌ها از آزمایشگاه فرار کرده است. این ابر خود مختار می باشد و نیروی به وجود آوردن و تولید مثل دارد و خود نیز هوشمند است و به تجربه یاد گیر ی می کند. دقیقا همانند یک موجود زنده می باشد که به عنوان شکارچی برنامه‌ نگاری گشته است. با سرعت بسیار کامل شده و با گذشت هر ساعت مرگبارتر و خطرناکتر می‌شود و ما طعمه‌ی این شکارچی می باشیم. برای خرید کتاب طعمه به لینک موجود مراجعه نمایید.

طعمه

دانلود کتاب طعمه