کتاب دنیای گمشده که به دست مایکل کرایتون نگاشته و توسط فروهر خورشاهی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر البرز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و پنج صفحه است. حال که می خواهید واسه ی خواهش نفس و پول زیادتر با خواسته طبیعت در افتید به طور مطمئن این دایناسورهای بازسازی گشته اند که به قانونهای شما وقعی نمی نهند و نظم پوشالی شما را مبدل به بی نظمی و فاجعه می نمایند.اثر زيباي جهان گمشده و در حقیقت ادامه اثر پارک ژوراسیک می باشد كه توسط مایکل کرایتون نوشته شده است.داستان دنيای گمشده نمایانگر داستان محققان انستيتو سانتافه و تلاش واسه ی پیدا کردن جهان گمشده ای است كه فرض بر آن می باشد همچنان دايناسورها در آن مکان به زندگی مشغول می باشند.واپسین سالهای قرن بیستم شاهد دقت فزاینده ی دانشی به مسئله منقرض شدن نسل بوده است. منقرض شده نسل موضوع جدیدی می باشد . نخستین دفعه در سال هزار و هفتصد و هشتاد و شش کوتاه زمانی بعد از انقلاب آمریکا و بارون ژرژ کوویه اثبات کرد که نسل گونه هایی از جانداران منقرض شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دنیای گمشده تماس بگیرید.

دنیای گمشده

دانلود کتاب دنیای گمشده