کتاب قاتل رایانه ای که به دست مایکل کرایتون نگاشته و توسط بهرام افتخاری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر کوشش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و هشت صفحه است. هارولد بنسون یکی از متخصصان کامپیوتر و هوش مصنوعی می باشد که پس از سوانح و تصادف رانندگی از گونه ای بیماری صرع بسیار رنج و زجر می برد.این مریضی که موجب می گردد پس از تشنج حالت حمله و هجوم پیدا می کند و هیچ یک از کارهایی را که انجام می گردد را نیز اصلا به یاد نخواهد آورد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب قاتل رایانه ای تماس بگیرید.

قتل رایانه ای

دانلود کتاب قاتل رایانه ای