کتاب افسانه های روم باستان که به دست مارگارت میسون و مایکل وست نگاشته و توسط بهروز انصافی و محمد سلامت ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به انتشار رسیده و در نشر دادجو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و پنج صفحه است.داخل روم باستان و به صورت کامل در کهن به موجب چهل و نادان بودن مردم به جای خداوند یکتا چندین خدا را پرستش می کردند و سلطانان و افراد زورگو از این کار سود بسیار می بردند . پس از مدتها با رشد کردن اندیشه های انسان و ظاهر شدن توحیدی از سمت خداوند این مذاهب از میان رفت. قسمت نخست اثر افسانه های روم باستان و پیرامون افسانه ها و قصه ها و اسطوره هایی می باشد که از دوران قدیم در روم باستان بین مردم رواج پیدا کرده بود و در قسمت دوم اتفاقات و حوادث تاریخی روم باستان به طور داستانی تعریف خواهد شد . برای خرید کتاب افسانه های روم باستان به لینک موجود مراجعه نمایید.

افسانه های روم باستان

دانلود کتاب افسانه های روم باستان