کتاب کارآموز رنجر که به دست جان فلاناگان نگاشته و توسط نگار ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنجاه و یک صفحه است. از سال دو هزار و ده یازده اثر از این نمونه جمع شده در استرالیا و نیوزیلند و کشورهای گوناگون و زیر مجموعه ی این کشورها چاپ گشت . این نمونه جمع آوری شده سرنوشت ویل را دنبال می نماید.او یک پسر یتیم می باشد که در سن پانزده سالگی شاگرد رنجر کهنه کاری به اسم هالت می شود و کوشش فراوان می نماید تا قلمرو پادشاهی آرالوئن را از دست مهاجمان و خیانتکاران و تهدیدها نگهداری کند. او در ماجراجویی های خود به مربی هالت و یکی از دوستان خوبش هوراس می پیوندد.به دنبال اعلام آتش بس با اسکاندیایی ها به دست آرالوئن و اسکاندیایی ها واسه نبرد به اجبار زمین های دیگری را انتخاب می نمایند. در یکی از این حملات ارک راهنما و رهبر اسکاندیایی ها همچنان شرکت می کند.حمله ای که بسیار تند تبدیل به یک تله می گردد و ارک گروگان گرفته میشود . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کارآموز رنجر تماس بگیرید.

کارآموز رنجر

دانلود کتاب کارآموز رنجر