در محاصره برف و یخ که به دست جان فلاناگان نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و نه صفحه است.کتاب در محاصره برف و یخ جلد سوم از نمونه ی فانتزی خیلی زیبای کارآموز رنجر نگاشته نویسنده استرالیایی جان فلاناگان است. عنوان مهم و اساسی مجموعه کارآموز رنجر و عنوان اصلی جلد سوم آن سرزمین بخ زده می باشد.ويل و اونلين پس از جنگ بزرگ با مورگاراث توسط مزدوران اسكاند يايي گرفتار شده اند و همانند دو برده به اقلیم يخ زده رفته اند . هالت هم كه نیرو و قوای خویش را جزم نموده تا شاگرد خود را نجات دهد تصميم گرفته هر طوری که شده حتي با نافرمانی کردن از دستور سلطان به دنبال آن دو رفته و به عهد خود وفا كند. در اين مسیر هوراس رزم آور جوان و یار و دوست قدیمی ويل هم با هالت هم ركاب مي گردد . ولی ادامه مسیر به اين سادگي نمی باشد .آن ها با شواليه هاي دزد چگونه می بایست نبرد کنند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید در محاصره برف و یخ تماس بگیرید.

در محاصره برف و یخ

دانلود در محاصره برف و یخ