کتاب در آخرین لحظه که به دست آلفرد هیچکاک نوشته شده و توسط هدایت ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و سه صفحه است. آلفرد هیچکاک ار آدمهایی بوده که پیوسته از جهانی اسرارآمیز و مافوق دیدی آدمها صحبت می نموده است.مردی که همچنان از دید روانشناسی ویژه ی خود مسائل اجتماعی و جنایتی را باز نموده و فلسفه را به معنی دیگر تجزیه و تفسیر کرده است. جنایات جامعه انسانی را همچنان بر همان اصول و پایه و ارزیابی و نمایان کرده و شیوه ی روانکاوی ویژه ای اختراع نمود که به تعبیر و تایید اکثر روانشناسان و روانکاوان با اعتبار دنیا یکی از خصوصیات ایجاد توهم و معما در تفکرات مطالعه کننده و بینندگان آثار و فیلم‌هایش می باشد که این خود شیوه ای خیلی موثر در ایجاد انگیزه واسه ی مخاطبینش در پی‌گیری و استنتاج مسائل اجتماعی بوده است. یک خانم مسن کشف کرده و متوجه شده که داخل خانه وی فردی کشته شده و پس از پیدا نمودن شخص قاتل با کارآگاه داستان ازدواج می کند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در آخرین لحظه تماس بگیرید.

در آخرین لحظه

دانلود کتاب در آخرین لحظه