کتاب مرگ فروشان که به دست آلفرد هیچکاک نگاشته و توسط نوذر اصفهانی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر مهرگان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و سه صفحه است.هیچکاک با کارگیری از کلیشه های بسیاری در فیلم های آن دوران مخاطب را فریب می داد. مثلا این که در آن دوران شخصیت های بدِ فیلم ها دارای سبیل بودند اما هیچکاک با استفاده از این نوع کلیشه ها و شخصیت های مرموز بسیاری داخل داستان های خود می کرد که مخاطب را گول بزند و یا حتی با بر عکس کردن فضاهای نوری صحنه و مخاطب را غافلگیر می نمود. همچنان از فیلمهای او به عنوان الگوهای مهم و اساسی ژانر ترس و تعلیق اسم برده می شوند . هیچکاک در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک نشان لژیون دونور را گرفت و در هزار و نهصد و هشتاد فوت شد . اگر میخواهید اثرهایی از این سینماگر معروف را بخوانید میتوانید اثر مرگ فروشان را گرفته تا منتخبی از رمانهای او را در دست داشته باشید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرگ فروشان تماس بگیرید.

مرگ فروشان

دانلود کتاب مرگ فروشان