کتاب کلیدهای زندان اهریمن که به دست براندون مول نگاشته و توسط میلاد فمشتی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر بهنام چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و نود صفحه است.زندان اهریمن قرن‌های بسیاری از زمین در روبروی حاکمان تاریکی نگهداری نموده است. ولی الان اسفینکس در آستانه پیدا کردن آخرین کلیدهای احتیاج داشته واسه ی باز نمودن در این زندان افسانه‌ای می باشد. آزاد شدن گورگروگ که پادشاه اهریمن می باشد می‌تواند مصادف با به آخر رسیدن دنیا باشد. ولی از سمت دیگری کندرا و ست و برخی یاوران روشنایی تصمیم گرفته اند تا جلوی کارها و نقشه‌های شوم اسفینکس را بگیرند. شوالیه‌های سحرگاه بدون ترس و وحشت از نیروی جادوی سیاه دشمنان یکی بعد از دیگری عملیاتهای نفسگیر را سپری می کنند به این امید که جلوی از بین رفتن و فزو پاشیدن زندان شوند.اسرار فاش خواهند شد و پیمان ها شکسته می شوند و جنگ تاریکی و روشنایی دوباره به اوج خواهد رسید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلیدهای زندان اهریمن تماس بگیرید.

کلیدهای زندان اهریمن

دانلود کتاب کلیدهای زندان اهریمن