کتاب اژدهای دریائی که به دست ژول ورن نگاشته و توسط قدیر گلکاریان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر پائیز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هجده صفحه است.در یکی از ایام بسیار سرد ماه نوامبر سال هزار و هشتصد و شصت و سه در ساحل بندر لوهاور با هوای سردی که از شمال در حال وزش بود در سکوت سردی به سر می برد.ژول ورن در هشتم فوریه هزار و هشتصد و بیست و هشت میلادی داخل یک خانواده پولدار در نواحی فدو از شهر نانت فرانسه متولد شده است . به خواست پدر خویش درس خود را در رشته حقوق به آخر رساند ولی ذوق نمایشنامه‌ نگاری و داستان نویسی او را بر آن داشت که کم‌ کم به سمت ادبیات سوق پیدا کند . در اول هر اندازه پیروز نبود اما بعد پیشرفت زیادی کرد. پنج هفته در بالون او زیاد موفق بود و هواخواهان زیادی پیدا کرد . ناشر آثار او پیر ژول هتزل واسه ی او دوست و مشاور و همراه بسیار خوبی بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اژدهای دریائی تماس بگیرید.

اژدهای دریائی

دانلود کتاب اژدهای دریائی