کتاب جاده های آتش نوشته موریس فونبور می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به چاپ رسیده و در انتشارات دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و هفت صفحه است.این کتاب اثر موریس فونبور که استاد دانشگاه و از شعرا و نگارنده ی فرانسوی بوده است که با دید و نظری واقع بینانه و متشکل شده از طنز و حاضر بودن نیروهای فرانسوی را در آستانه جنگ جهانی دوم تعریف می کند. از آن رو که موریس فونبور خویش با درجه گروهبانی به خدمت در جبهه های جنگ مشغول بوده داستانی منطبق با حقیقت ارائه می کند که برخی اوقات جنبه نقد و زمانی جنبه طنزآمیز به خویش می گیرد و در تمام حال واقع بینانه قضاوت می نماید. در این اثر نگارنده زیادتر از خود جنگ به اثرات آن بر روحیه اشخاص پرداخته است و از این سو نقطه نظرهای خویش را مطرح می سازد. برای مثال این توصیف زیبا از کتاب را در نظر بگیرید.

جاده های آتش

دانلود کتاب جاده های آتش