کتاب نابغه خردسال که به دست رابین کوک نگاشته و توسط توراندخت تمدن ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر لیوسا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و دو صفحه است. کتاب نابغه خردسال حقیقت علمی انسانها می باشد که امروزی و مجموعه ای از تخیلات نگارنده است. کتاب فوق اثری می باشد که با علمی محوریت مهندسی ژنتیک که نگارنده در قالب داستانی جالب و شیرین و هیجان آور و ترسناک پیشرفت های با سرعت و غیر قابل اعتقاد علم و تکنولوژی پزشکی را با هشیاری تمام و زیرکانه زیر سوال می برد.اندیشمند از خود مطمئن بوده و تصمیم داشته با اضافه نمودن ژنی به ژن های تخم بارور گشته ای که قرار بوده در رحم یک مادر استیجاری به کار برده شود از نوزادی که متولد شده است نابغه ای فوق العاده سازد و تا مقداری در این اثر پیروز هم می گردد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نابغه خردسال تماس بگیرید.

نابغه خردسال

دانلود کتاب نابغه خردسال