کتاب طالع نحس نوشته دیوید سلترز می باشد و توسط شهریار نیرومند ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات سمیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و سی و نه صفحه است. کتاب روبرو از معروفترین کارهای تخیلی و وحشتناک دنیا است.که در وقت کمی قادر بود به اثری جنجالی و پر طرفدار مبدل گردد. بی شک شک بعد از کتاب جن گیر نگاشته ی ویلیام پیتر بلاتی طالع نحس را می شود موفق ترین داستان به حساب آورد که با دست مایه قرار دادن ضمینه های ماوراءالطبیعه و شیاطین اندیشه ی مطالعه کننده را حتی یک لحظه راحت نگذاشته و او را تا اخر داستان مشتاقانه به دنبال خویش کشانده و در این مسیر گام را فراتر گذاشته و با بهره بردن ماهرانه از اتفاقات مذهبی تا آنجا پیش رفته که مطالعه کننده خود را درگیر داستانهای اثر و همگام با شخصیت های داستان حس می نماید. نگارنده افسانه ای از کتاب مقدس را بر پایه ی داستان خویش قرار می دهد و با استفاده از نیروی تخیل خارق العاده خود داستان را پیش میبرد . برای خرید کتاب طالع نحس به لینک موجود مراجعه نمایید.

طالع نحس

دانلود کتاب طالع نحس