کتاب طوفان شمشیرها که به دست جرج آر. آر. مارتین نگاشته و توسط گروه وینترفل ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد هزار و چهارصد و نود و سه صفحه است.حماسه نغمه یخ و آتش شاهکار آقای مارتین یکی از کمترین فانتزی هایی بوده که ارتباط و مناسبات شخصیت های آن بسیار زیاد حقیقی به نظر میرسد. شخصیت ها کاملبه طور کامل قابل لمس و به صورتی شگفت انگیز حقیقی خلق شده اند. یکی از نکته هایی که این داستان را از باقی هم ردیفانش جدا می سازد به طور مطلق غیر قابل پیش بینی بودن سرنوشت شخصیت ها است. شما به طور معمولی در یک رمان انتظار داشته که افراد اصلی حداکثر تا آخر داستان و اتفاق زنده بمانند ولی در این داستان هیچ تضمینی در این مورد وجود نداشته و این گونه خصوصیات بسیار زیاد داستان را جذاب می نماید. یکی دیگر از مشخصه های مهم و اساسی داستان روایت موازی تعداد زیاد شخصیت است. این کار خیلی سخت را جناب مارتین به بهترین صورت در داستانش به انجام رسانده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طوفان شمشیرها تماس بگیرید.

طوفان شمشیرها

دانلود کتاب طوفان شمشیرها