کتاب نبرد پادشاهان نوشته جرج آر. آر. مارتین می باشد و توسط سحر مشیری ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و شش صفحه است. داخل هر فصل از رمان به اسم یکی از شخصیت ها می باشد و به داستانهای او اختصاص دارد. در این نمونه جمع شده ی جادو همیشه به گونه ی نیرویی اسرار آمیز در مرز داستانها قرار داشته و شرحی درباره ی جزئیات آن داده نمی گردد ولی همواره وجودش حس می شود. این مورد به حقیقی تر گشتن داستان خیلی یاری رسانده است.نغمه یخ و آتش در هفت پادشاهی وستروس صورت می گیرد. قاره ای بسیار بزرگ که تاریخ باستانی او به دوازده هزار سال پیش بر می گردد. اقلیمی که داخل آن فصلها خواهند توانست سالها به درازا بیانجامند. افراد نخست این سرزمین که فرزندان جنگل اسم داده شده اند و خدایان قدیمی آنها همچنان داخل شمال پرستش می شوند و به دست انسانهای اولیه که از غرب آمدند مغلوب شدند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نبرد پادشاهان تماس بگیرید.

نبرد پادشاهان

دانلود کتاب نبرد پادشاهان