کتاب افسانه مرگ پیما که به دست دیوید گمل نگاشته و توسط تیم ترجمه وبلاگ داستان ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و ده صفحه است. ماه همانند تیغه یک داس تیز بر بلندی دروس دلنوچ آویزان و آرامش و خلوت سنگینی بر تمام جا حاکم بود. پلین داخل نور مهتاب به طرف پایین و به اردوگاه نادیرها نگاه می کرد .فردا هزاران جنگجویی که در آن مکان جمع گشته بودند داد زنان در هنگام کشیدن نردبان ها و قلاب های آهنی خود به طرف نوار باریک زمین خون آلود خواهند آمد و آنها واسه ی جنگ و مرگ داد می کشند و به طور دقیق همانند امروز آن صدا او را به ترس انداخته بود و همانند سوزن های یخی پوست خود را سوراخ خواهد کرد.اندام بسیار بزرگی و قدرتمندی در معرض نگاها قرار گرفت.در صورتی محتاطانه از روي بدنهاي دفاع کنندگان خوابیده گام بر میداشت و مسیر خود را به سمت باروها طی می نمود . قلب پلین آغاز به تندتر زدن نمود وقتی که دراس اسطوره را شناخت که داشت از پله ها بالا می رفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه مرگ پیما تماس بگیرید.

افسانه مرگ پیما

دانلود کتاب افسانه مرگ پیما