کتاب پرونده تشخیص هویت نوشته سر آرتور کونان دویل می باشد و توسط گیسو ناصری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات قصه گو چاپ گشته است .و دارای چهل و یک صفحه است.داستانی کوتاه از مجموعه داستانهای شرلوک هلمز می باشد. مطالعه کردن شاید تنها نیم ساعت زمان ببرد اما در حقیقت داستان این اثر بسیار جالب و جذاب است.معروفیت هولمز به سبب نیروی استثایی او در دیدن و نظاره جزئیات و استنتاج منطقی بر پایه ی آن است.نیروی که او را بی تردید از مشهورترین کارآگاه تخیلی دنیا و یکی از معروفترین آفریده های داستانی تما اعصار ساخته‌ است و اضافه بر همراه همیشگی او دکتر واتسن و ماموران اسکاتلند یارد مطالعه کننده را همچنان به شگفتی می اندازد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پرونده تشخیص هویت تماس بگیرید.

پرونده تشخیص هویت

دانلود کتاب پرونده تشخیص هویت