کتاب آخرین شمشیر قدرت نوشته دیوید گمل می باشد و توسط طاهره صدیقیان ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و دوازده صفحه است. دیوید اندرو گمل یکی از نگارنده های معروف بریتانیایی اثرهای قهرمان محور بوده است. در صورتی که در زمان جوانی نیز روزنامه‌نگاری بوده است و در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار نخستین داستان رسمی خویش را با عنوان اسطوره را چاپ نمود . پس از آن دوران میان سالهای هزار و نهصد و هشتاد و چهار تا دو هزار و شش زیادتر از سی داستان نوشت که بیشتر آنها حماسی و فانتزی بودند.روح آتر پندراگن داخل دوزخ به زنجیر کشانده شده و شمشیر قدرت در گرداب شورش و غوغا گم گشته است. سرزمین در تهدید قبیله های بربر به سرکردگى رب النوع نامیرا قرار داشته و دوره ی تاریکى بر قله ی بریتانیای روم دمیده است. آن وقت مردى به اسم ریولیشن در پیدا کردن کودکى به ظاهر اهریمن زاده بر می آید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آخرین شمشیر قدرت تماس بگیرید.

آخرین شمشیر قدرت

دانلود کتاب آخرین شمشیر قدرت