کتاب شبح شاه که به دست دیوید گمل نگاشته و توسط طاهره صدیقیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نوزده صفحه است.پس از کشته شدن پادشاه بریتانیا در شکار و گم شدن شمشیر قدرت یا همان شمشیر کانوبلین در مه تیور و شاهزاده بسیار ضعیف و بیمار به دست دختری به اسم جیان آور از دست افرادی که در تعقیب آنها هستند داخل جنگلی کوهستانی نجات پیدا می نماید و با پدر خوانده ی لاتیا کالین لاچ فراگ آشنا می گردد. پس از مدتها متوجه می شویم که کالین با القاب نبرد مه و لرد نیزه و جادوگری خیلی با قدرت و یکی از نامیرایان و خدایان آتلانتیس به شمار می یاد که آموزش تیورو را به دست می گیره تا تیورو بی قدرت و مریض و ناتوان را به آرتور شاه آینده مبدل سازد .برای .دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شبح شاه تماس بگیرید

شبح شاه

دانلود کتاب شبح شاه