کتاب هیچ چیز ابدی نیست که به دست سیدنی شلدون نگاشته و توسط نفیسه معتکف ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر فرهنگ جامع چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و یازده صفحه است. کارل اندروز یکی از باز پرسان قسمت جنایی با خشونت گفت اصلا متوجه نمی شوم.اینجا چه خبر است. سه دکتر زن داخل یک بیمارستان کار می نمایند و داخل یک خانه با هم زندگی می کردند. یکی از آنها موجب بسته شدن بیمارستان گشته و دومی واسه ی دریافت یک میلیون دلار مریض خود را کشته و سومی هم که کشته شده است.باز هم قهرمانان ماجرا زن می باشند . و این دفعه سه طبیب زن هستند. دکتر پیچ تیلور که جراح قلب به قتل مریضی که از او یک میلیون دلار به ارث برده متهم گشته است. دکتر کیث ترنر سیاه‌پوست که دکتر هانی تافت از خانواده‌ای معروف و پر از راز و رمز بوده و آنها به مدت زمان پنج سال داخل بیمارستان امبارکادر در سانفرانسیسکو کار می نمودند و با هم همخانه بودند. برای خرید کتاب هیچ چیز ابدی نیست به لینک موجود مراجعه نمایید.

هیچ چیز ابدی نیست

دانلود کتاب هیچ چیز ابدی نیست