کتاب قاتلی در شهر نوشته سیدنی شلدون می باشد و توسط شاهرخ فرزاد ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات درسا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و دو صفحه است.مطبوعات صبح قتل همراه با شکنجه کارول رابرتز را با آشفتگی های بسیاری چاپ شد . جاد وسوسه گشته بود که به همه ی بیمارهایش زنگ بزند و همه ی زمانهای پیش واسه ی آن ایام را لغو نمود. او شب قبل به هیچ وجه نخوبیده بود و چشمانش بسیار سنگین شده بود و از شدت خواب می سوخت . اما زمانی که فهرست مریضان را مرور نمود و دید که دو فرد از آن‌ها در طور کنسل شدن زمانشان بسیار نا امید شدند .داستان درباره ی روانپزشکی پیروز به اسم جاد استیونس بود که در مانهاتان زندگی می نمود . دکتر استیونس ناخواسته وارد یک داستان عجیب و ترسناکی می شود. برای خرید کتاب قاتلی در شهر به لینک موجود مراجعه نمایید.

قاتلی در شهر

دانلود کتاب قاتلی در شهر