کتاب استاد بازی نوشته سیدنی شلدون می باشد و توسط میترا معتضد ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود و دو به چاپ رسیده و در انتشارات البرز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هشتاد و سه صفحه است.تجارت یک بازی می باشد. شما در رقابت با بهترین ها و حرفه ای ها می باشید . واسه ی برنده گشتن در این بازی شما می بایست آموخته باشید که استاد بازی باشید. سیدنی شلدون در آفریدن رمانهای پرطرفدار که به زمین گذاردن آنها واسه ی مطالعه کننده سخت می باشد و در حقیقت استاد بازی است. سیدنی شلدون اثر استاد بازی را که با عنوان آرزوهای یک زن همچنان به فارسی ترجمه شده است در سال هزار و نهصد و هشتاد و دو نوشت. این اثر بسیار سریع به یکی از اثرهای پر فروش و دوستداشتنی مبدل گشت و در لیست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفت. چهار هفته در رتبه نخست و هشت هفته در رتبه دوم و به صورت مداوم سی و هشت هفته در این لیست قرار گرفت . استاد بازی چهارمین اثر پرفروش سال هزار و نهصد و هشتاد و دو در ایالات متحده آمریکا شد. اثر به زبان های گوناگون جهان ترجمه و هفت دفعه کمجدد چاپ شد . برای خرید کتاب استاد بازی به لینک موجود مراجعه نمایید.

استاد بازی

دانلود کتاب استاد بازی