کتاب ترس از تاریکی که به دست سیدنی شلدون نگاشته و توسط میترا میرشکار ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر کوشش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هشت صفحه است.در چهار شهر از مناطق گوناگون در دور و اطراف جهان چهار مرگ مرموز رخ می دهد. زنی داخل خیابان های شهر برلین گم می شود و داخل پاریس مردی از برج ایفل به پایین آن پرتاب می گردد و در دنور هواپیمایی کوچک در گردباد گرفتار می شود و سقوط می نماید . در منهتن زیر پل انسانی کشته شده روی شنهای رودخانه افتاده است. در اول به نظر رسیده بود که همه ی این اتفاقات تصادفی هستند ولی پلیس به زودی فهمید که این چهار تن از قربانیان گروهی بین المللی می باشد. در این میان کلی هریس و دایان استیونز بیوه جوان دو تن از قربانیهای داخل نیویورک با هم آشنا می گردند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترس از تاریکی تماس بگیرید.

ترس از تاریکی

دانلود کتاب ترس از تاریکی