کتاب توطئه روز رستاخیز نوشته سیدنی شلدون می باشد و توسط هادی عادل پور ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات کوشش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سی و یک صفحه است.با سقوط کردن یک بالون هواشناسی اسرارآمیز که شامل تجهیزات نظامی محرمانه در بلندی کوه آلپ داخل سوئیس بوده سازمان امنیت ملی آمریکا ان اس آ فرمانده ای که دارای تجربیات زیادی بوده به اسم رابرت بلامی را به یک ماموریت بسیار سری و محرمانه می فرستد .شناسایی ده مسافری که به صورت خیلی اتفاقی در صحنه تصادف حاضر بودند و شاهد داستان بودند.بلامی مامور می گردد مکان این ده مسافر را تک تک واسه ی سازمان پیدا نماید. با شناسایی شاهدان به دست رابرت اتفاقی شگفت آور رخ می دهند . هر یک از شاهدها که شناسایی شده بودند به سرعت به صورت اسرارآمیزی به قتل می رسند. همه ی قتل ها به صورتی به وقوع می پیوندند که شکل یک اتفاق را به خود بگیرند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب توطئه روز رستاخیز تماس بگیرید.

توطئه روز رستاخیز

دانلود کتاب توطئه روز رستاخیز