کتاب در سیارات چه میگذرد که به دست ژول ورن نگاشته و توسط عنایت الله شکیباپور ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده و در نشر فخر رازی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد صفحه است.اثر فوق برگرفته از کتاب نگاهی نو به ژول ورن نگاشته ی مرتضی قربانی خراجی می باشد. در یکی از شبهای مه آلود و در ورودی دریای مدیترانه ستاره ای دنباله دار به اسم گالیا که در بند جاذبه زمین گیر افتاده در هنگام زمان گردش خویش با قسمتی از زمین میان فرانسه و انگلیس تماس پیدا می نماید . برخورد آن اندازه زیاد است که ستاره دنباله دار قسمتی از زمین را به خویش متصل کند.همه ی زمین مورد توجه به همراه آبها و گیاهان به گالیا می چسبد.افراد سکونت داشته در این نواحی مورد نظر حس زمین لرزه بسیار کوچکی می کنند. اما به آن اصلا اهمیت نمی دهند .صبح که از خواب بیدار می شوند دنیا تغییر نموده و به شکل دیگری در آمده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در سیارات چه میگذرد تماس بگیرید.

در سیارات چه میگذرد

دانلود کتاب در سیارات چه میگذرد