کتاب ضربه عقاب نوشته آنتونی هوروویتس می باشد و توسط مهدی قراچه داغی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات ایران بان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد صفحه است.الکس رایدر چهارده سال است که جاسوس می باشد و همیشه ناراضی است و با اکراه واسه سازمان جاسوسی انگلستان ام. آی. شش کار می نماید.دفعه ی دیگر داخل ساحلهای جنوبی فرانسه احساس می نماید که یک نوجوان معمولی می باشد تا این که انفجاری ترسناک داخل خانه میزبانش اتفاق می افتد و موجب این شده که مجدد به دنیای خشونت برگردد. ولی این دفعه ام. آی. شش مایل نمی باشد که او در این داستان دخالت کند. آلکس مصمم می باشد که با کسانی که به خانه دوستش حمله نموده اند روبرو گردد . هر اندازه که این دفعه مجبور است تمام کارها را به تنهایی انجام دهد. ولی این کار آلکس او را به داستانی بسیار وحشتناک‌ که فکرش را کند وارد می سازد. برای خرید کتاب ضربه عقاب به لینک موجود مراجعه نمایید.

ضربه عقاب

دانلود کتاب ضربه عقاب