کتاب گذرگاه اسکلت که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط گیتا گرگانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر کاروان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و یک صفحه است.الکس رایدر از بزرگترین جاسوسان نوجوان و در تمام عمر ناراضی فایده های زیادی واسه ی سازمان جاسوسی انگلستان داشته که هیچ انسان بزرگسالی ندارد. سازمان جاسوسی پس از زمانهای زیادی یک دفعه ی دیگر به او نیاز دارد. ولی عملیات شناسایی عادی ای که الکس رایدر داخل مسابقات تنیس ویمبلدون انجام داده است به رویدادهایی وحشتناک منجر شده و الکس به اجبار از دست یک باند که متشکل از سه فرد است از آدمکش های چینی فرار می نماید . الکس را که اکنون مجبور است پنهان گردد به جزیره ای نزدیک کوبا فرستاده اند. جزیره ای به اسم گذرگاه اسکلت که داخل آن جا کسی منتظر او نمی باشد به غیر از آلکسی ساروف آدمکشی مجنون و خونسرد اهل روسیه که واسه ی دوباره نگاشته شدن تاریخ جهان نقشه هایی در سر دارد. برای خرید کتاب گذرگاه اسکلت به لینک موجود مراجعه نمایید.

گذرگاه اسکلت

دانلود کتاب گذرگاه اسکلت