کتاب مدرسه شوم نوشته آنتونی هوروویتس می باشد و توسط گیتا گرگانی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات کاروان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و هفت صفحه است.ین ماموریت الکس را از لندن به مدرسه ای داخل کوهستان های آلپ فرانسه کشانده است تا در آن مکان درباره ی قتل دو بیلیونر بررسی و پژوهش هایی انجام دهد. الكس رايدر جاسوس نوجوان پس از ماموریت دهشتناک خود در مجتمع کامپیوتری به مدرسه باز گشته و کوشش می‌کند با زندگي پنهانی دوگانه و هم اکنون تكاليف مدرسه خود كنار آید ولی سازمان جاسوسي انگلستان نقشه‌های ديگري واسه ی او در نظر گرفته است . الکس مجبور می باشد به یک مدرسه جادوگری در رشته کوههای آلپ فرانسه رود تا از رویدادهای شگفت آور و غریب آنجا سر در بیاورد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدرسه شوم تماس بگیرید.

مدرسه شوم

دانلود کتاب مدرسه شوم