کتاب دو صفر هیچ که به دست آنتونی هوروویتس نگاشته و توسط گیتا گرگانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر کاروان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و چهار صفحه است.الكس رایدر پسری چهارده‌ ساله می باشد با بدنی لاغر که داخل لندن با عموی خود ران رایدر زندگی می نماید. ران به صورت بسیار مشكوكی به قتل می رسد . بعد از مرگ ران رایدر سرنوشت الكس عوض می گردد . ظرف چند روز از یك پسر بچه به یك جاسوس بزرگ مبدل می گردد. الكس با زور در سازمان جاسوسی ام ای شش استخدام گشت و وسایل سری و بخصوصی به او داده اند تا به ماموریت رود. ماموریت او گزارش جمع آوری کردن درمورد فعالیت شخصی به اسم سایل می باشد كه كامپیوترهایی به اسم توفان شکن در پورت تالون تولید نموده بود و قصد دارد آنها را داخل مدرسه‌ها توزیع سازد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دو صفر هیچ تماس بگیرید.

دو صفر هیچ

دانلود کتاب دو صفر هیچ