کتاب مسافرت به کره ماه که به دست هربرت جرج ولز نگاشته و توسط محمدرضا امینی ترجمه شده است.اثر فوق در نشر کتابفروشی گلشائی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهارده صفحه است.بد فورد نمایشنامه نگار به دلیل کنجکاوی با شخصی به اسم گارو آشنا می‏ گردد . بعد از آشنا شدن متوجه می شود که گارو یک آزمایشگاه دارد و در حال انجام یک بررسی و پژوهش علمی می باشد . بدفورد به یاری با گارو می‌پردازد و آن دو با کمک هم کره ‏ای می ‏سازند و به وسیله‌ی آن به ماه می‏ روند. داخل این سفر آنها با موجودات شگفت آور غیر عادی و جالبی روبرو می شوند ولی در یکی از این داستانها و اتفاقات بدفورد به تنهایی به زمین بر می‏ گردد. بعد از گذشت زمانی از سمت گارو که همچنان در کره ماه می باشد پیامهایی دریافت می‏ کند. گارو درمورد ی آن موجودات اطلاعاتی در دست زمین گذاشته ولی آخرین پیام گارو کامل به زمین نمی‏ رسد و دیگر خبری از او نمی‏ شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مسافرت به کره ماه تماس بگیرید.

مسافرت به کره ماه

دانلود کتاب مسافرت به کره ماه