کتاب ماشین زمان نوشته هربرت جورج ولز می باشد و توسط کامران پروانه ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به چاپ رسیده و در انتشارات توسن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و هفت صفحه است.قهرمان رمان ماشینی ساخته است که با آن می شود در زمانهای مختلف جابجا گشت درست مثل زمانی که در مکان جابجا می‌شویم. بدین صورت کارش را با مسافرتی به سال هفتصد و یک و هشتصد و دو میلادی شروع می نماید . در مسیر خود هزاران سال آب و هوای نواحی لندن معتدل گشته است و همچنان آب و هوایی به طور تقریبی همانند آب و هوای جنوب اروپا بر آن حاکم شده و نباتات پرپشت و بسیاری در آنجا رویده است. اثری از حیوانات دیده نمی‌شود و آپارتمانها که در دوران سابق داخل مرکز شهر قرار داشتند سترگ و کوه‌پیکر ولی انگشت‌ شمار به چشم میخورند. سفر کاوشگر زمان به حال به وقت زمان حال یک صبح تا غروب و به وقت آینده چند شبانه روز طول می کشد. برای خرید دانلود کتاب ماشین زمان به لینک موجود مراجعه نمایید.

ماشین زمان

دانلود کتاب ماشین زمان