کتاب ناپلئونی کوچک نوشته ویکتور هوگو می باشد و توسط ناصر ایراندوست ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و نه صفحه است.اثر ناپلئونی کوچک را ویکتور هوگو زمانی که شارل لوئی ناپائون بناپارت در دوم دسامبر رئیس‌ جمهور بود و کودتا نمود بعد از تبعید شدن نگاشت .وقتی که ناپلئونی کوچک داخل بلژیک به چاپ رسید ناپلئون سوم امپراطور تحمیلی فرانسه با کمک سلطنت‌ طلبان و مامورهای خویش دولت بلژیک را وادار نمود تا ویکتور هوگو را از آن کشور همچنان تبعید نمایند و جلوی چاپ زیادتر اثر را هم بگیرند.نگارنده ی مشهور فرانسه همانند یکی از جمهوری‌ خواهان و آزادی خواهان بود داخل این اثر درباره ی خیانت بزرگ رئیس‌ جمهور منتخب به ملت فرانسه و آزادی و کودتای او که اسم جنایت بر آن گذاشته سخن گفته بود . برای خرید کتاب ناپلئونی کوچک به لینک موجود مراجعه نمایید.

ناپلئونی کوچک

دانلود کتاب ناپلئونی کوچک