کتاب آخرین روز یک محکوم نوشته ویکتور هوگو می باشد و توسط محمد قاضی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات کتابخانه گوتمبرگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و نه صفحه است. این اثر از ویکتور ماری هوگو یکی از شعرای بزرگ و نگارنده ی فرانسوی می باشد که در هزار و هشتصد و بیست و نه منتشر شد. اندیشه ی هوگو از مساله های اجتماعی در تلاطم بود و پس از مدتها در بینوایان به این مسائل پرداخت. واپسین روز یک محکوم داستانی است که یک محکوم تا زمان اجرا شدن حکم تعریف می‌کند. ویکتور هوگو از تلقین محکومیت اعدام جانبداری کرده و در تأیید خویش چزاره بکاریا نگارنده ی ایتالیایی را شاهد گرفته است. بی تردید احساسی که تمام وجود او را بانگیخته خیلی شریف است. ولی رمان زیادتر از اندازه ی ادبی نوشته ‌و قراردادی است.این نوشته فاقد احساس انسانی و فاقد حس روانشناسی شخصی است. برای خرید کتاب آخرین روز یک محکوم به لینک موجود مراجعه نمایید.

آخرین روز یک محکوم

دانلود کتاب آخرین روز یک محکوم