کتاب کشور نابینایان نوشته هربرت جورج ولز می باشد و توسط محمد علی خداپناه ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به چاپ رسیده و در انتشارات اینترنتی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد بیست و هفت صفحه است. سالهای بسیار زیاد کهن به سبب رانش زمین کوهی خیالی داخل اکوادر فرد ریخته و دره‌ای محصور به وجود می آید که افرادی که در آنجا زندگی می نمایند از باقی انسانها اطراف جدا می کند. بعد از سالها این مردم با از یاد رفتن مصیبت ناشی از زلزله به دور از حیوانات وحشی و مریض و جنگ زندگی خوبی را سپری کرده و آغاز می‌کنند و از میان همه ی بلایا تنها یک بلا است که بر سرشان آمده و آن یک مریضی به طور کامل مرموز می باشد که به تمامی مردم افتاده و موجب می گردد که کودکانشان نابینا متولد شوند و سوی چشم جوانان را بسیار کم می کند .اچ. جی. ولز نویسنده ی انگلیسی‌زبان این داستان کوتاه را نخستین بار در آوریل سال هزار و نهصد و چهار در انتشارات چاپ کرد و سرانجام در سال هزار و نهصد و یازده در اثری تحت عنوان کشور کوران و چند داستان دیگر چاپ نمود. برای خرید کتاب کشور نابینایان به لینک موجود مراجعه نمایید.

کشور نابینایان

دانلود کتاب کشور نابینایان