کتاب اگر فردا بیاید نوشته سیدنی شلدون می باشد و توسط بوذرجمهر فرهنگ ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات کوشش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و هفت صفحه است.آیا می توانید فکر کنید یک دختر که به هیچ وجه نمی داند شطرنج به چه چیزی گفته می شود و حتی سرباز را از اسب تشخیص نمی دهد قادر باشد دو عدد از بزرگترین استادان بزرگ شطرنج جهان را به صورت هم زمان شکست دهد و یه پول هنگفتی به جیب زند.آیا فکر می نماید همان دختر قادر باشد سر یکی از بزرگترین قماربازان آمریکا را کلاه گذارد و انتقام مرگ مادرش را بگیرد.یا بتواند با آنگونه ترفند ماهرانه ای که به عقل جن هم نمی رسد دزدیهای کلان کند و یا کارهای بسیار جالب ذدیگری که من واسه ی لو نرفتن داستان نمی گویم انجام دهد.داستان این اثر درمورد اینگونه دختری می باشد .دختری به نام تریسی که کارمند بانک می باشد. تریسی در آرامش کامل به سر می برد و قرار است با مردی که دوست دارد ازدواج نماید که یکدفعه مادرش یه تماس مرموز با او گرفته و خودکشی می کند. برای خرید کتاب اگر فردا بیاید به لینک موجود مراجعه نمایید.

اگر فردا بیاید

دانلود کتاب اگر فردا بیاید