کتاب اشعه سبز سحرآمیز که به دست ژول ورن نگاشته و توسط دکتر قدیر گلکاریان ترجمه شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد صد و یازده صفحه است.ژول ورن در هشتم فوریه هزار و هشتصد و بیست و هشت میلادی داخل یک خانواده پولدار در نواحی فدو از شهر نانت فرانسه متولد شده است . به خواست پدر وی درسش را در رشته حقوق به آخر می رساند ولی ذوق نمایشنامه‌ نگاری و رمان‌نویسی او را بر آن داشت که کم‌ کم به سمت ادبیات کشیده شود. در اول هر اندازه پیروز نبود اما بعد پیشرفت تندی کرد. پنج هفته در بالون او خیلی پیروز بود و هواخواهان زیادی پیدا کرد. ناشر آثار او پیر ژول هتزل واسه ی او دوست و مشاور و همراه بسیار خوبی بود. سام و سیب پسرهای بچه های خانواده ای پولدار با چیز عجیبی داخل آسمان روبرو می شوند چیزی فراتر از باور .اشعه ی سبزی در ارتفاعات خودنمایی می نماید.ولی تفکرات کنجکاو آنها به این بسنده نمی کند بلکه می بایست به کشف کردن و فهمیدن ایت اتفاق نادر و کمیاب بپردازند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب اشعه سبز سحرآمیز تماس بگیرید.

اشعه سبز سحرآمیز

دانلود کتاب اشعه سبز سحرآمیز