کتاب ابوالهول یخ ها که به دست ژول ورن نگاشته و توسط نادعلی همدانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سی و شش صفحه است.کتاب ابولهول يخ ها از آخرين رمانهای خیلی بزرگ ژول ورن و به صحبتهای خودش دنباله داستان ماجراهاي آرتور گوردون پيم نوشته ی ادگار آلن پور می باشد. پيوند میان اين دو داستان تنها نمایان کننده ی شيفتگي ژول ورن به اين اثر آن شاعر نابغه آمريكايي كه بودلر آن را به فرانسه برگردانده كرده بود نمی باشد بلكه زیادتر نمایان کننده ی پيوند تخيل و الهام ژول ورن با احساسات و تفکرات رمانتيك شروع قرن است. رد پاهای نفوذ رمانتيكيها كه در نوشته ی ژول ورن به وفور اشکار شده و نمایان شده در اين اثر زیادتر از همه معلوم است. ولی در عين حال او در اين نوشته رئاليسم علمي و منطقي آخر قرن را با چيرگي فني و صنعتي و اقتصادي آدم بر سراسر كره ی زمين همراه است در روبروی اسطوره ي رمانتيك بيكرانگي قرار داده است كه در داستان ادگار آلن پور روشنایی بي پايان قطب تمثیل آن است. برای خرید کتاب ابوالهول یخ ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

ابوالهول یخ ها

دانلود کتاب ابوالهول یخ ها