کتاب میشل استروگوف نوشته ژول ورن می باشد و توسط ایرج حیدری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات ارغوان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و ده صفحه است.در قصر تازه و نوی تزار الکساندر دوم امپراتور روس مجلسی با حاضر بودن فرماندهان دولتی و افسرهای نظامی دایر بود. دو عدد خبرنگار خارجی همچنان آن جا حضور داشتند . تزار فرمان داده که هر اندازه تندتر اشخاصی به ایرکوتسک بروند تا از برادر تزار خبری برایش آورند. او ادامه داد که می بایست ایوان اوگارف خائن را همچنان پیدا نمایند.ایوان اوگارف از افسران اطلاعاتی ارتش بوده که با عنصرهای خلاف دولتی ارتباط داشت و گراند دوک برادر تزار این اسرار و اتفاق را فهمیده بود. ایوان بعد از تبعید به سیبری مورد عفو قرار گرفت و آزاد گشت. او همچنان در مناطق مرزی با تاتارها روی هم ریخته است تا انتقام خویش را همچنان از گراند دوک گیرد . برای خرید دانلود کتاب میشل استروگوف به لینک موجود مراجعه نمایید.

میشل استروگوف

دانلود کتاب میشل استروگوف