کتاب پاریس در قرن بیستم نوشته ژول ورن می باشد و توسط محمد بهنام جمالیان ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و دو صفحه است. کشف این نوشته ژول ورن که زمان زیادی گمشده تلقی شده بود به طور کامل اتفاقی انجام شده است . بعد از صد و سی سال با خواندن این اثر شگفت آور و قدرتمند مشخص می گردد که او چه فهم و درک کاملا تازه و بدیعی از آدمی و اجتماع انسانی داشته است. در این داستان سیمای آینده پاریس با نیرو و قدرت بسیار خودنمایی میکند.شهری که با یک کانال بزرگ به دریا وصل گشته و تکنولوژی در آن به اوج خویش رسیده است. با اختراع کردن تراموا و اتومبیل و فتوکپی و تلکس و فکس و ماشین حساب های بزرگتر از پیانو شهر از نظر فنی غنی گشته اما فقر فرهنگی و ادبی آشنفتگی بر آن صاحب اختیار شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پاریس در قرن بیستم تماس بگیرید.

پاریس در قرن بیستم

دانلود کتاب پاریس در قرن بیستم