کتاب دنیای آینده نوشته ژول ورن می باشد و توسط کامران پروانه ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و نه به چاپ رسیده و در انتشارات توسن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و سه صفحه است.نگارنده ی معروف ژول ورن در هشت فوریه هزار و هشتصد و بیست و هشت داخل شهر نانت به گیتی متولد شده است . پدر وی پیر ورن در سال هزار و هشتصد و بیست و هشت با دختری از نانت ازدواج نموده بود و هر اندازه که خانواده دختر از قدرت و ثروت زیادی برخوردار بود پیر ورن که بسیار علاقه به یادگیری و مطالعه داشت به کار وکالت پرداخت. در سال هزار و هشتصد و سی و نه سوار بر کشتی خود به اولین دریانوردی طولانی پرداخت و به هند رفت. بعد از گرفتن گواهینامه به پیشنهاد پدر به کارهای حقوقی راه پیدا کرد. برای خرید کتاب دنیای آینده به لینک موجود مراجعه نمایید.

دنیای آینده

دانلود کتاب دنیای آینده