کتاب شکار شهاب که به دست ژول ورن نگاشته و توسط ژان قریب ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر سپیده چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و هشت صفحه است.شهابی داخل آسمان نمایان شد و رقابت واسه ی رصد و دیدن آن به دست دو ستاره شناس آماتور داخل شهر کوچکی در آمریکا واسه به دست آوردن اعتبار و شهرت کشف آن آغاز می گردد. تنها پس از آنکه جهان می فهمد این شهاب از جنس طلا می باشد این رقابت به بازی مرگ و زندگی مبدل شده است . البته تمام چیز به همین جا ختم نمی گردددر این میان اختراع کننده ای همچنان به سراغ شکار شهاب است. البته نه با وسیله ای به نام تلسکوپ. او دستگاهی اختراع کرده که شهاب را در هر مکانی که اراده نمود به زمین اندازد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شکار شهاب تماس بگیرید.

شکار شهاب

دانلود کتاب شکار شهاب