کتاب دور دنیا در هشتاد روز نوشته ژول ورن می باشد و توسط سعید سیار ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات سپیده چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و دو صفحه است.در این داستان عنصر طنز مثلاً پیگیریهای مأمور پلیس به دنبال فوگ و کارهای جذاب پاسپارتو با عناصر حادثه‌ پردازی به هم آمیخته شده است. کشش داستان داخل خونسردی انگلیسی‌ مأبانه قهرمان آن و فعالیت بی مقدار او واسه ی مبارزه با طول راه و فوت وقت می باشد.جالب است بدانید ژول ورن این اثر را در شرایط اقتصادی و روحی دشواری نگاشته است.این زمان همزمان با جنگ های فرانسه و پروس بود.یک جنتلمن انگلیسی به اسم فیلاس فوگ با دوستان خود در باشگاه شرط بسته که دور جهان را در هشتاد روز سپری کردند و به همراهی خدمتکار وفادار خود به اسم ژان مشهور به پاسپارتو سفر می کند. ولی برای آنکه مظنون به سرقت از یکی از بانکهای انگلیس می باشد زیر نظر یک پلیس قرار داشته که او را در طول راه و سیاحت‌ هایش لجوجانه تعقیب می‌کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دور دنیا در هشتاد روز تماس بگیرید.

دور دنیا در هشتاد روز

دانلود کتاب دور دنیا در هشتاد روز