کتاب تونل زیر دریائی نوشته ژول ورن می باشد و توسط عنایت الله شکیباپور ترجمه گشته است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و هشت صفحه است.ترز دكیرو داخل این رمان به جرم مسموم نمودن همسر خویش و در حقیقت به جرم به هم زدن نظم اجتماعی دااخل دادگاه محاكمه می گردد. ولی شوهر او برنارد به موجب نگهداری شرافت خانواده به نفع همسر خویش شهادت داده و ترز به این ترتیب تبرئه می گردد ولی او بعد از تبرئه کوشش می کند انگیزه مهم و اساسی این جنایت را كشف سازد و رفتار ناشایست خویش را ارزیابی کند.عاقبت ترز متوجه می شود كه بازیچه نیرویی جنون آمیز شده است.مطالعه کننده به همراه شخصیت مهم داستان فراز و فرود زندگی او را پی خواهد گرفت . برای خرید کتاب تونل زیر دریائی به لینک موجود مراجعه نمایید.

تونل زیر دریائی

دانلود کتاب تونل زیر دریائی