کتاب هجوم دریا که به دست ژول ورن نگاشته و توسط مجید ریاحی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر پیمان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهارده صفحه است. بعضی افراد از مهندسان فرانسوی به همراه اسکورت نظامی خویش در پی انجام سازی یک پروژه تمام نشده قرن نوزدهمی در شمال آفریقا می باشند. آنها قصد داشته اند که با دقت به فرورفتگیهایی که در راه دریای مدیترانه به صحرای آفریقا وجود داشته با حفر یک کانال آب دریای مدیترانه را به سوی صحرای آفریقا سرازیر نمایند و در آن بیابان برهوت یک دریای داخلی واسه ی مصارف تجاری و نظامی ایجاد نمایند. آنها اعتقاد داشتند با انجام اینگونه پروژه ای دگرگونی های پایه ای و مهم در کشاورزی بوجود خواهد آمد و دریاچه های شور نواحی که به طور باتلاق درآمده بودند و در اثر آب شیرینی که به سمت آنها سرازیر خواهد گشت قابل بهره برداری خواهند شد. هم اکنون مسیرهایی زمینی و دریایی احداث خواهند شد و مسیر عبور کاروانها امن تر خواهد شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هجوم دریا تماس بگیرید.

هجوم دریا

دانلود کتاب هجوم دریا