کتاب کشتی شکستگان نوشته ژول ورن می باشد و توسط ژان قریب ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات سپیده چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و دوازده صفحه است.کتاب کشتی شکستگان اثری است از نگارنده ی مشهور فرانسوی که در سال هزار و هشتصد و هفتاد و پنج نگاشته شده است. ژول ورن در این اثر روایت مسافران یک کشتی را به رشته تحریر در آورده که اسیر طوفان شده اند . این رمان همچنان مثل دیگر رمانهای او برگرفته از فضایی مهیج با صحنه‌سازی‌های واضح و رویدادها و داستانی پر التهاب بوده که مطالعه کننده را در هر قسمت با کنجکاوی به سراغ خویش می‌کشد. این از ویژگیهای مخصوص ژول ورن است که به جرئت می توان گفت در این روش بی‌همتاست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کشتی شکستگان تماس بگیرید.

کشتی شکستگان

دانلود کتاب کشتی شکستگان