کتاب روحی از بندر گرند بنکس که به دست آرتور سی کلارک نگاشته و توسط محمدرضا عمادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر هرم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و دو صفحه است.سِر آرتور چارلز کلارک مشهور به آرتور سی. کلارک نگارنده و اختراع کننده و اندیشمند بریتانیایی می باشد. داستان علمی و تخیلی خیلی مشهور در سال دو هزار و یک اودیسه فضایی نوشته ای از او می باشد.روحی از گرند بنکس رمانی تخیلی از بالا کشاندن لاشه تایتانیک به سطح آب است. ولی نگارنده در جای جای داستان مطالعه کنندگان خویش را با یکی از شگفت انگیزترین تئوریهای ریاضی به اسم تئوری مجموعه اعداد ماندلیرو همچنان آشنا ساخته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روحی از بندر گرند بنکس تماس بگیرید.

روحی از بندر گرند بنکس

دانلود کتاب روحی از بندر گرند بنکس