کتاب سفینه مهیب نوشته ژول ورن می باشد و توسط منوچهر سهام ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به چاپ رسیده و در انتشارات گلشائی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و هشت صفحه است.ژول ورن نگارنده و آینده نگر فرانسوی بوده که نوشته ها و آثار بسیاری با موضوعات علمی و تخیلی نوشته است. او زمانی از سفر به هوا و فضا و زیر دریا در رمانهایش خود صحبت کرد و سخن گفت که هنوز انسانی نتوانسته بود وسایل و امکانات اینگونه سفرهایی را ایجاد نماید . اثرها و نوشته های او از نظر ترجمه به زبانهای دیگر پس از کارهای آگاتا کریستی در رده دوم جهانی می باشند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفینه مهیب تماس بگیرید.

سفینه مهیب

دانلود کتاب سفینه مهیب